logo BCC

 

BCC MME

ECIT gebruikt de MME-tool in Domino - Exchange en Office 365-migratieprojecten. Notes-mail, mail-in-databases en gerelateerde archieven worden overgezet met behulp van aanvullende Domino-servers naar Office 365 of EML. Dit zonder de noodzaak om aanpassingen op clients of op de live Domino-productieomgeving te installeren. Vooraf kan een uitgebreide inventarisatie van de Domino-omgeving en alle data worden gemaakt. Versleutelde (encrypted) documenten kunnen tijdens het proces automatisch worden gedecodeerd om vervolgens in de doelomgeving versleuteld te worden weggeschreven. Het migratieproces wordt uitvoerig gemonitord en kan worden aangeboden in de vorm van rapporten. Deze kunnen dagelijks rechtstreeks worden aangeleverd, bijvoorbeeld in een Excel-sheet. Tevens kunnen gegevens van Notes-applicaties worden gearchiveerd en daarna worden geraadpleegd als HTML of bijvoorbeeld in PDF-formaat.

 

MME  

MME - Migreren vanuit Domino

Een server-gebaseerde migratieoplossing, die een sterk geautomatiseerde, snelle en veilige migratie van e-mails, contacten, agenda-items en taken naar de Microsoft Exchange en Microsoft Office 365 omgevingen mogelijk maakt.

     
MME  

MME - Migreren naar Domino

MME tevens worden gebruikt voor mail migratie vanaf Microsoft Exchange en Microsoft Office 365 naar Domino.

     
MME  

Applicatie migratie naar HTML of PDF

Notes applicaties kunnen worden geconverteerd naar "browser compatible" HTML formaat. Door gebruik te maken van custom style-sheets kan zal de layout en waar mogelijk functionaliteit worden behouden.